.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 17 guests online
แอสฟัลต์ระบบซูเปอร์เพฟ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ แอสฟัลต์ระบบซูเปอร์เพฟ
ผู้แต่ง รศ.วัชรินทร์ วิทยกุล
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2545
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 125 หน้า
ราคา 105 บาท
ISBN 974-537-173-4
เนื้อหาโดยย่อ

แอสฟัลต์ระบบซูเปอร์เพฟ เป็นตำราที่กล่าวถึงข้อกำหนดและวิธีการทดสอบสำหรับตัวเชื่อมประสานประเภทแอสฟัลต์ระบบซูเปอร์เพฟ  มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงสมรรถภาพของผิวทางลาดยาง  โดยการจำกัดศักยภาพซึ่งเป็นความสามารถที่แฝงอยู่ของตัวเชื่อมประสานประเภทแอสฟัลต์  มุ่งเน้นในเรื่องการเสียรูปอย่างถาวร  การแตกร้าวเนื่องจากอุณหภูมิต่ำ  และการแตกร้าวเนื่องจากความล้าที่เกิดขึ้นในผิวทางลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต  การทดสอบคุณสมบัติของแอสฟัลต์ตามระบบซูเปอร์เพฟจะกระทำ ณ อุณหภูมิต่าง ๆ ที่ถนนลาดยางจะต้องเผชิญตามสภาพจริง  ต่างจากวิธีดั้งเดิมที่กำหนดอุณหภูมิทดสอบ  ณ  อุณหภูมิใดอุณหภูมิหนึ่งที่กำหนดไว้ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพใช้งานจริง  ดั้งนั้นวิธีการของระบบซูเปอร์เพฟจะทำให้ทราบคุณสมบัติที่แท้จริงซึ่งเกิดขึ้นในสนามได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน


ช่องทางจัดจำหน่าย

2ebook.com

Ookbee.com

Meb

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2940-5501-2, 0-2942-8056
(ค่าขนส่ง 50 บาท สั่งซื้อครบ 700 บาท ฟรีค่าขนส่ง)


 
sex tubeporno izle