.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 59 guests online
เทคนิคเนื้อเยื่อสัตว์
หนังสือ

ชื่อหนังสือ เทคนิคเนื้อเยื่อสัตว์
ผู้แต่ง รศ.ศุภลักษณ์ โรมรัตนพันธุ์
ภาควิชาสัตววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2545
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 286 หน้า
ราคา 250 บาท
ISBN 974-537-143-2
เนื้อหาโดยย่อ

เทคนิคเนื้อเยื่อสัตว์ (Animal Tissue Technique)
• ไมโครเทคนิค  การทำแผ่นฟิล์มบาง (smear) ของเลือด  อสุจิและโปรโตซัว  การทำสไลด์ถาวรด้วยวิธีการดรายเมาต์  โฮล์เมาต์  ของสัตว์เรียงตามไฟลัม  กระบวนการทางพาราฟินเทคนิค  รวมทั้งการย้อมสีพิเศษ
• เทคนิคทางกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน  การเตรียมตัวอย่างสำหรับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนทั้งแบบส่องผ่าน (TEM) และส่องกราด (SEM)
• การกำซาบเนื้อเยื่อหรืออวัยวะด้วยสารพลาสติก (Plastination)  คือการเก็บรักษาเนื้อเยื่อและอวัยวะโดยนำสารพลาสติกเข้าไปแทนที่น้ำและไขมัน


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle