.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 57 guests online
สถิติเชิงคณิตศาสตร์ : ทฤษฎีและการประยุกต์
หนังสือ

ชื่อหนังสือ สถิติเชิงคณิตศาสตร์ : ทฤษฎีและการประยุกต์
ผู้แต่ง ผศ.ประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์
ภาควิชาสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2545
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 336 หน้า
ราคา 230 บาท
ISBN 974-537-147-5
เนื้อหาโดยย่อ

ตำรา สถิติเชิงคณิตศาสตร์ : ทฤษฎีและการประยุกต์ เล่มนี้เนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น  โดยมีทั้งการพิสูจน์ทฤษฎีและตัวอย่างประยุกต์ใช้ทฤษฎีกับเหตุการณ์ต่าง ๆ รวม 9 บท  ประกอบไปด้วยหลักการหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์  หลักการหาความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม  และฟังก์ชันของตัวแปรสุ่ม  รวมถึงการศึกษาค่าสถิติต่าง ๆ ที่สำคัญ  เช่น  ค่าเฉลี่ย  ค่าความแปรปรวน  และค่าความแปรปรวนร่วม  โดยการศึกษาดังกล่าวจะเกี่ยวกับตัวแปรสุ่มชนิดที่ไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง  สุดท้ายผู้เขียนได้แนะนำให้รู้จักหลักการเบื้องต้นของการจำลองค่าของตัวแปรสุ่ม  เนื้อหาในตำราเล่มนี้จะเป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชาการสถิติขั้นสูงต่อไป  อาทิเช่น  ทฤษฎีสถิติ  วิชาการคอมพิวเตอร์  การวิจัยดำเนินการ  และวิชาการทางประกันภัย  เป็นต้น


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2940-5501-2, 0-2942-8056
(ค่าขนส่ง 50 บาท สั่งซื้อครบ 700 บาท ฟรีค่าขนส่ง)


 
sex tubeporno izle