.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
การออกแบบการวิจัย
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การออกแบบการวิจัย
ผู้แต่ง รศ.ดร.ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล
ผศ.ดร.สุภาพ ฉัตราภรณ์
ภาควิชาอาชีวศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2545
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 251 หน้า
ราคา 200 บาท
ISBN 974-537-123-8
เนื้อหาโดยย่อ

          จากปรัชญาแห่งวิทยาศาสตร์สู่ความหลากหลายของแนวทางการวิจัยในสาขาสังคมศาสตร์  หนังสือ การออกแบบการวิจัย  นำเสนอกลยุทธ์ของการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative  research)  ซึ่งยังคงเป็นแนวทางการวิจัยกระแสหลักในสาขาสังคมศาสตร์  ในอีกด้านหนึ่ง  ได้แง้มประตูสู่แนวคิดและแนวทางของกระบวนทัศน์ทางเลือกในการวิจัย (alternative research paradigms)  ในบทที่ว่าด้วยการวิจัยผสานวิธี  และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle