.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 53 guests online
เคมีทั่วไป เล่ม 1 ฉบับรวบรัด
หนังสือ

ชื่อหนังสือ เคมีทั่วไป เล่ม 1 ฉบับรวบรัด
ผู้แต่ง รศ.ดร.ลัดดา มีศุข
ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2545
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 367 หน้า
ราคา 260 บาท
ISBN 974-537-058-4
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือ เคมีทั่วไปเล่ม 1 ฉบับรวบรัด เล่มนี้  เรียบเรียงโดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์การสอนวิชาเคมีทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาเป็นเวลาหลายปี ถึงแม้ว่าหนังสือชื่อ “ฉบับรวบรัด”  แต่เนื้อหายังคงครอบคลุมครึ่งหนึ่งของวิชาเคมีทั่วไป ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 ตามหลักสูตรทบวงมหาวิทยาลัย
ผู้เรียบเรียงได้อธิบายโดยใช้ข้อความสั้น ๆ และกระชับ  การแยกเรื่องอิเล็กโทรไลต์และการแตกตัวเป็นไอออนซึ่งเดิมแทรกอยู่ในบทที่ 11 มาเป็นบทที่ 12  ทำให้เรื่องนี้มีรายละเอียดมากขึ้น  มีตัวอย่างแบบฝึกหัดและการเฉลยแบบฝึกหัดเหมือนบทอื่น ๆ
ในฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 นี้  นอกจากมีการแก้คำผิด  ยังได้ปรับการเว้นวรรคตอนใหม่ทุกบท  ซึ่งทำให้เข้าใจง่ายขึ้น  เพิ่มดรรชนีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  มีการแก้ไขรูปโครงสร้างของแข็งในบทที่ 10  ทำให้ชัดเจนและเข้าใจง่ายขึ้น  เนื้อหา 12 บทประกอบด้วย : สสารและพลังงาน  อะตอมและอิเล็กตรอนในอะตอม  ตารางธาตุและระบบพีริออดิก  พันธะเคมี  ปฏิกิริยาเคมีและปริมาณสัมพันธ์  อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น  สมดุลเคมี  แก๊สของเหลว  ของแข็ง  สารละลาย  อิเล็กโทรไลต์และการแตกตัวเป็นไอออน


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle