.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 15 guests online
วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
หนังสือ

ชื่อหนังสือ วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
ผู้แต่ง รศ.ดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2545
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 334 หน้า
ราคา 260 บาท
ISBN 974-537-118-1
เนื้อหาโดยย่อ

วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ เป็นหนังสือที่ให้ความรู้พื้นฐานด้านนิวเคลียร์  โดยเริ่มจาก  โครงสร้างอะตอม  นิวเคลียสของอะตอม  กัมมันตภาพรังสี  กฎการสลายตัวและธาตุกัมมันตรังสีในธรรมชาติ  อันตรกิริยาของรังสีกับสสาร  ปฏิกิริยานิวเคลียร์  และปฏิกรณ์นิวเคลียร์  พร้อมทั้งตัวอย่างการคำนวณ  และแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความเข้าใจของผู้อ่าน  จึงเหมาะสำหรับประกอบการเรียนการสอนในเนื้อหาด้านนิวเคลียร์  และผู้สนใจทั่วไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

2ebook.com

Ookbee.com

Meb

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2940-5501-2, 0-2942-8056
(ค่าขนส่ง 50 บาท สั่งซื้อครบ 700 บาท ฟรีค่าขนส่ง)


 
sex tubeporno izle