.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 35 guests online
จีโนมและเครื่องหมายดีเอ็นเอ : ปฏิบัติการอาร์เอพีดีและเอเอฟแอลพี
หนังสือ

ชื่อหนังสือ จีโนมและเครื่องหมายดีเอ็นเอ : ปฏิบัติการอาร์เอพีดีและเอเอฟแอลพี
ผู้แต่ง รศ.ดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล
ภาควิชาพันธุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2545
ขนาด 14.50 x 21 ซม.
จำนวน 116 หน้า
ราคา 100 บาท
ISBN 974-537-125-4
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือ จีโนมและเครื่องหมายดีเอ็นเอ : ปฏิบัติการอาร์เอพีดีและเอเอฟแอลพี มี 2 ส่วน  ส่วนแรก  เป็นการบรรยายพื้นฐานเกี่ยวกับจีโนมของยูคาริโอท  เทคนิคการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ  โดยปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรสหรือพีซีอาร์  เครื่องหมายทางโมเลกุล  โดยกล่าวถึงตัวอย่างของเครื่องหมายดีเอ็นเอแบบต่าง ๆ  และเทคนิคการแยกขนาดดีเอ็นเอโดยวิธีเล็กโทรโฟรีซิส  ส่วนที่ 2  เป็นการบรรยายหลักการตรวจสอบเครื่องหมายดีเอ็นเอโดยวิธีอาร์เอพีดี  และเอเอฟแอลพี  ซึ่งรวมวิธีปฏิบัติและข้อควรระวังต่าง ๆ อย่างละเอียด  เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มทำงานด้านนี้  รวมทั้งนิสิตนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle