.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
กล้วย
หนังสือ

ชื่อหนังสือ กล้วย
ผู้แต่ง ศ.เบญจมาศ ศิลาย้อย
ภาควิชาพืชสวน
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2545
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 357 หน้า
ราคา 290 บาท
ISBN 974-537-115-7
เนื้อหาโดยย่อ

กล้วยมีวิวัฒนาการมายาวนาน  ตำราเล่มนี้ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ประวัติ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  การจำแนกชนิดของกล้วยซึ่งมีวิวัฒนาการอยู่มากมาย  การขยายพันธุ์  การปลูก  การดูแลการป้องกันโรคแมลง  การปรับปรุงพันธุ์  ตลอดจนการปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว  รวมทั้งประโยชน์  และตลาดการค้าของกล้วย  มีภาพประกอบกว่า 100 ภาพ  ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนิสิต  นักศึกษา  รวมทั้งประชาชนทั่วไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle