.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 83 guests online
หลักไวยากรณ์จีนฉบับปรับปรุง
หนังสือ

ชื่อหนังสือ หลักไวยากรณ์จีนฉบับปรับปรุง
ผู้แต่ง วิภาภรณ์ ภัทรกุลพงษ์ (ฝูเจินจู)
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2545
ขนาด 14.50 x 21 ซม.
จำนวน 320 หน้า
ราคา 120 บาท
ISBN 974-537-109-2
เนื้อหาโดยย่อ

หลักไวยากรณ์จีนฉบับปรับปรุง
- ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไวยากรณ์จีนทั่วไป  โดยมุ่งไปที่การใช้  เน้นจุดที่นักเรียนไทยมักมีปัญหาในเวลาเรียน
- อธิบาย วิเคราะห์และเปรียบเทียบหลักการใช้คำ วลี ส่วนประกอบของประโยคและรูปประโยคต่าง ๆ อย่างละเอียด
- ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาจีนอย่างละเอียด
- มากมายด้วยตัวอย่างที่มีบทแปลภาษาไทยประโยคต่อประโยคให้เห็นและเทียบเคียงความหมายได้อย่างรวดเร็ว
- ให้ความรู้ทางอักษรศาสตร์ภาษาจีนคุณค่าสูง  เหมาะที่จะใช้เป็นคู่มือเรียนภาษาจีนสำหรับนักเรียน  นักศึกษาและบุคคลทั่วไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle