.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 51 guests online
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต
หนังสือ

ชื่อหนังสือ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต
ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 6
ปีที่พิมพ์ 2545
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 307 หน้า
ราคา 200 บาท
ISBN 974-537-095-9
เนื้อหาโดยย่อ

          สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต มีเนื้อหาสาระเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี ชีวิต และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน รวมทั้งผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต  ตลอดจนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรอย่างยั่งยืน หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาและผู้สนใจทั่วไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle