.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 51 guests online
ระบบการผลิตและการสร้างสวนไม้ผลเขตร้อน
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ระบบการผลิตและการสร้างสวนไม้ผลเขตร้อน
ผู้แต่ง รศ.ดร.กวิศร์ วานิชกุล
ภาควิชาพืชสวน
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2545
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 174 หน้า
ราคา 120 บาท
ISBN 974-537-075-4
เนื้อหาโดยย่อ

          เนื้อหาของหนังสือให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการผลิต  โดยเฉพาะระบบการผลิตของไม้ผลเขตร้อน  หรือที่เรียกกันว่าระบบสวนแบบต่าง ๆ  ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการสวนไม้ผลเขตร้อน  เนื้อหาที่สำคัญอีกประการหนึ่งในหนังสือนี้ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการมีอาชีพทำธุรกิจสวนไม้ผลก็คือ  กระบวนการในการสร้างสวนไม้ผลตั้งแต่การอธิบายองค์ประกอบพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับงานผลิตศักยภาพของไม้ผลเขตร้อนชนิดต่าง ๆ  กระบวนการตัดสินใจผลิตและการวางแผนการผลิต  การเลือกทำเลที่ตั้ง  การวางแผนผังสวนระบบปลูก  การเตรียมพื้นที่การปลูก  และการดูแลรักษาในระยะแรก  โดยเน้นที่ไม้ผลเขตร้อน  ซึ่งเหมาะสมที่จะปลูกในประเทศไทย


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle