.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 59 guests online
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช : หลักการและเทคนิค
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช : หลักการและเทคนิค
ผู้แต่ง รศ.ดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ
ภาควิชาพืชไร่นา
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2545
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 219 หน้า
ราคา 190 บาท
ISBN 974-537-073-8
เนื้อหาโดยย่อ

          การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช : หลักการและเทคนิค  เป็นตำราที่มีเนื้อหาครอบคลุมความรู้พื้นฐานด้านเซลล์  หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่สำคัญ  ตลอดจนความเกี่ยวข้องต่องานด้านปรับปรุงพันธุ์พืช  โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้สอดแทรกคำอธิบายหลักการและเทคนิคการใช้ปฏิบัติในส่วนของพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ  โดยได้รวบรวมมาจากประสบการณ์จากการเรียน  การฝึกอบรม  การสอน  และการวิจัย  รวมทั้งตำราและเอกสารต่าง ๆ นำมาประมวลเพื่อให้ผู้อ่านได้มีความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle