.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 55 guests online
สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้
หนังสือ

ชื่อหนังสือ สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้
ผู้แต่ง รศ.ดร.จริงแท้ ศิริพานิช
พิมพ์ครั้งที่ 6
ปีที่พิมพ์ 2549
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 396 หน้า
ราคา 250 บาท
ISBN 974-537-932-8
เนื้อหาโดยย่อ

ในตอนต้นของหนังสือฉบับนี้ว่าด้วยสรีรวิทยาของผักและผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว  ซึ่งรวมถึงการคายน้ำ การหายใจ การผลิตก๊าซเอทิลีน และการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมี  เพื่อเป็นการปูพื้นฐานความเข้าใจถึงกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในผักและผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว ส่วนต่อมาทั้งหมด  กล่าวถึงเทคโนโลยีที่มีใช้ในปัจจุบัน  เกี่ยวกับคุณภาพและมาตรฐานการเก็บเกี่ยว  การเตรียมผลิตผล การควบคุมโรคและแมลง การบรรจุ การเก็บรักษา การขนส่ง การบ่ม และการแปรรูปผักผลไม้พร้อมบริโภค  ในแต่ละบทได้อธิบายถึงเหตุผลของการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ว่าสอดคล้องกับสรีรวิทยาอย่างไร  พร้อมทั้งได้รวบรวมรายชื่อเอกสารเพื่อการศึกษาเพิ่มเติมได้ด้วย
นอกจากนั้นในตอนท้ายของหนังสือยังได้จัดทำดัชนีไว้อย่างละเอียดเพื่อความสะดวกในการค้นหาหัวข้อต่างๆ


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle