.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 51 guests online
การออกแบบแอสฟัลต์คอนกรีตชนิดผสมร้อน วิธีมาร์แชลล์
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การออกแบบแอสฟัลต์คอนกรีตชนิดผสมร้อน วิธีมาร์แชลล์
ผู้แต่ง รศ.วัชรินทร์ วิทยกุล
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2544
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 132 หน้า
ราคา 110 บาท
ISBN 974-553-992-9
เนื้อหาโดยย่อ

การออกแบบแอสฟัลต์คอนกรีตชนิดผสมร้อน วิธีมาร์แชลล์  เป็นตำราที่กล่าวถึงคุณสมบัติและข้อกำหนดของวัสดุแอสฟัลต์  มวลรวม  และแอสฟัลต์คอนกรีตชนิดผสมร้อน  ตลอดจนการทดสอบและออกแบบให้ได้แอสฟัลต์คอนกรีตที่ดีตามข้อกำหนดของถนนลาดยางด้วยวิธีมาร์แชลล์  ในเนื้อหาของตำราเล่มนี้จึงประกอบด้วย  บทนำเกี่ยวกับแอสฟัลต์คอนกรีต  องค์ประกอบที่มีผลต่อแอสฟัลต์คอนกรีต  ความสัมพันธ์เชิงมวลและปริมาตรของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต  การออกแบบส่วนผสมของแอสฟัลต์คอนกรีต  การทดสอบคุณสมบัติของแอสฟัลต์คอนกรีตและการเลือกส่วนผสมที่ออกแบบ
ตำราเล่มนี้มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน  ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตด้วยวิธีมาร์แชลล์


ช่องทางจัดจำหน่าย

2ebook.com

Ookbee.com

Meb


 
sex tubeporno izle