.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 16 guests online
ปรับปรุงพันธุ์พืช : ความหลากหลายของแนวคิด
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ปรับปรุงพันธุ์พืช : ความหลากหลายของแนวคิด
ผู้แต่ง รศ.ดร.กฤษฎา สัมพันธารักษ์
ภาควิชาพืชไร่นา
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2544
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 272 หน้า
ราคา 220 บาท
ISBN 974-553-959-7
เนื้อหาโดยย่อ

          หนังสือปรับปรุงพันธุ์พืชเล่มนี้  เป็นหนังสือที่นำเสนอแนวคิดใหม่ ๆ ในการปรับปรุงพันธุ์พืช  เป็นการนำเสนอแนวคิดทั้งสองด้าน  ทั้งแนวคิดเดิมและแนวคิดใหม่  ซึ่งอาจมีผลทำให้การประยุกต์ใช้วิธีการปรับปรุงพันธุ์ต่าง ๆ เปลี่ยนไป  ผู้เขียนไม่พยายามที่จะชี้ลงไปว่าแนวคิดไหนถูกแนวคิดไหนผิด  แต่ได้พยายามเสนอผลงานการทดลอง  เพื่อสนับสนุนแต่ละแนวคิด  พร้อมเอกสารอ้างอิง  ซึ่งนักวิจัยที่ต้องการขยายผลสามารถติดตามเพื่อใช้เป็นแนวคิดสำหรับทำงานวิจัยที่เจาะลึกมากขึ้นต่อไป  อย่างไรก็ตามหนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน  ในระดับอุดมศึกษา  เพื่อให้เนื้อหาในการเรียนการสอนทันสมัยยิ่งขึ้น


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle