.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 39 guests online
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ในคริสต์ศิลป์
หนังสือ

ชื่อหนังสือ เครื่องหมายและสัญลักษณ์ในคริสต์ศิลป์
ผู้แต่ง รศ.กุลวดี มกราภิรมย์
ภาควิชาวรรณคดี
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2544
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 216 หน้า
ราคา 180 บาท
ISBN 974-553-986-4
เนื้อหาโดยย่อ

          หนังสือเล่มนี้เล่าถึงที่มาและความหมายของเครื่องหมายและสัญลักษณ์  ที่ศิลปินนิยมนำมาใช้ในคริสต์ศิลป์  เพื่อบอกให้รู้ว่าบุคคลในรูปคือใคร  หรือเพื่อสื่อความหมายในเชิงสัญลักษณ์  นอกจากนี้ยังบอกเล่าเรื่องราวในพระคัมภีร์  และชีวประวัติของนักบุญที่พบเสมอในงานศิลปะ  หนังสือเล่มนี้จึงไม่เพียงแต่มีประโยชน์สำหรับผู้สนใจศึกษาทางด้านศาสนาเท่านั้น  แต่ยังเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ที่ศึกษาศิลปะ  ตลอดจนวรรณคดีตะวันตก  และประวัติศาสตร์ของชนชาติโบราณในตะวันออกกลาง  อีกทั้งยังช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจวัฒนธรรมและความคิดของชาวตะวันตกได้ดีขึ้น


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle