.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 10 guests online
ภาษาไทยถิ่น
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ภาษาไทยถิ่น
ผู้แต่ง รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ
ภาควิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2544
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 281 หน้า
ราคา 210 บาท
ISBN 974-553-963-5
เนื้อหาโดยย่อ

          ภาษาไทยถิ่น  เป็นตำราเกี่ยวกับการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาไทยถิ่นอื่น ๆ อีก 3 ภาค ในด้านระบบเสียง  โดยได้ถอดเสียงแสดงหน่วยเสียงและเปรียบเทียบคำศัพท์  โดยแบ่งออกเป็นหมวด ๆ ตามความหมายประเภทต่าง ๆ เป็นการเปรียบเทียบภาษาไทยถิ่นเชิงวิชาการด้านสัทวิทยา  ซึ่งอิงภาษาศาสตร์เชิงประวัติด้วย  ในการเปรียบเทียบได้จำแนกคำศัพท์ออกเป็นคำที่คล้ายกันทุกอย่าง และคำที่คล้ายกันบางอย่าง  ตลอดทั้งจำแนกคำศัพท์ที่แตกต่างกัน ในแต่ละประเภทยังได้แบ่งย่อยออกเป็นหมวดต่าง ๆ  เพื่อง่ายต่อการศึกษาคำศัพท์


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle