.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 11 guests online
พันธุศาสตร์ปฏิบัติการ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ พันธุศาสตร์ปฏิบัติการ
ผู้แต่ง คณาจารย์ภาควิชาพันธุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2544
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 113 หน้า
ราคา 85 บาท
ISBN 974-553-932-5
เนื้อหาโดยย่อ

ตำราพันธุศาสตร์ปฏิบัติการเล่มนี้  ครอบคลุมเนื้อหาการทดลองเพื่อยืนยันกฎของเมนเดลโดยใช้แมลงหวี่  การแบ่งเซลล์ไมโทซิส  ไมโอซิส  ความน่าจะเป็น  หมู่เลือดของคน  แบบจำลองโครงสร้างดีเอ็นเอ  การแยกดีเอ็นเอจากสิ่งมีชีวิต  การวิเคราะห์พันธุประวัติ  ผลของรังสีต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นกล้า  การเปลี่ยนแปลงของโครโมโซม  การตรวจสอบครอสซิงโอเวอร์ในราซอร์ดาเรีย  การถ่ายทอดลักษณะปริมาณ  และพันธุศาสตร์ประชากร  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป  โดยทำให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาวิชาหลักพันธุศาสตร์ภาคบรรยายมากขึ้น


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle