.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 54 guests online
คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
หนังสือ

ชื่อหนังสือ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำ
ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2544
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 483 หน้า
ราคา 200 บาท
ISBN 974-553-947-3
เนื้อหาโดยย่อ

          คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน  มีเนื้อหาสาระให้ความรู้  ความเข้าใจตั้งแต่การพัฒนาการความคิดทางคณิตศาสตร์ในยุคโบราณ  การประยุกต์คณิตศาสตร์เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  การประยุกต์คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจและการจัดการ  การประยุกต์คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อทำความเข้าใจและอธิบายพฤติกรรมที่เกิดขึ้น  การประยุกต์คณิตศาสตร์เพื่อความรู้และความเข้าใจทางธุรกิจ  รวมถึงการใช้คอมพิวเตอร์กับงานในด้านต่าง ๆ


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle