.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 20 guests online
ปลาดุก
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ปลาดุก
ผู้แต่ง ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2544
ขนาด 14.50 x 21 ซม.
จำนวน 140 หน้า
ราคา 90 บาท
ISBN 974-553-910-4
เนื้อหาโดยย่อ

          หนังสือปลาดุกมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเพาะพันธุ์  และการเลี้ยงปลาดุกโดยเน้นปลาดุกอุย  ปลาดุกบิ๊กอุย (ปลาดุกลูกผสมระหว่างปลาดุกอุยเพศเมียกับปลาดุกยักษ์เพศผู้)  และมีข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับปลาดุกด้าน  ข้อมูลที่รวบรวมไว้ให้รายละเอียดทุกขั้นตอนการปฏิบัติ  ตั้งแต่องค์ประกอบของโรงเพาะฟัก  น้ำใช้  การเตรียมพ่อแม่พันธุ์  ชนิดของฮอร์โมน  ตลอดจนวิธีคำนวณ  วิธีการฉีด  การผสมเทียม  การอนุบาล  ลักษณะฟาร์มเลี้ยง  วิธีการเลี้ยงในบ่อดิน  บ่อคอนกรีตกลม  ปัญหาเรื่องโรคและการแก้ไข  ตลอดจนการตลาด  การเขียนใช้ภาษาที่ง่าย  สามารถติดตามได้ไม่ยาก


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle