.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 39 guests online
โคไดสู่การปฏิบัติ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ โคไดสู่การปฏิบัติ
ผู้แต่ง รศ.ดร.ธวัชชัย นาควงษ์
ภาควิชาศิลปนิเทศ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2544
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 319 หน้า
ราคา 240 บาท
ISBN 974-553-856-6
เนื้อหาโดยย่อ

การสอนโน้ตสากลในชั้นเรียน ป.1 - ป.6  ตามแนวของโคได (Koda’ly  Method)  เริ่มตั้งแต่การให้เด็กสะสมเพลง  ไปจนถึงการแนะแนว  ให้เด็กดึงตัวโน้ตออกจากเพลงที่เขาร้องได้แล้วอย่างแม่นยำ  เน้นการสอนโดยให้เด็กเป็นศูนย์กลาง  และเด็กเรียนรู้โน้ตได้ด้วยตนเอง  เนื้อหาอยู่ในรูปของบันทึกการสอนที่ครูสามารถนำไปใช้ได้จริง  เหมาะสำหรับครูดนตรีโดยทั่วไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2940-5501-2, 0-2942-8056
(ค่าขนส่ง 50 บาท สั่งซื้อครบ 700 บาท ฟรีค่าขนส่ง)


 
sex tubeporno izle