.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 36 guests online
ไตพ่าเก่-ภาษาไทย
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ไตพ่าเก่-ภาษาไทย
ผู้แต่ง รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2549
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 230 หน้า
ราคา 190 บาท ลด 20% เหลือ 152 บาท
ISBN 974-537-909-3
เนื้อหาโดยย่อ

ไตพ่าเก่ - ภาษาไทย เป็นหนังสือที่ศึกษาเกี่ยวกับภาษาไทในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์ลักษณะทางภาษาทั้งสองภาษา โดยเฉพาะภาษาไตพ่าเก่ เป็นภาษาที่ผู้พูดอาศัยในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันทางภาษาและวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ  เป็นภาษาของชนกลุ่มน้อยนั่นเอง แต่ผู้พูดสามารถรักษาและอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมของตนได้เป็นอย่างดี ภาษาทั้งสองมีลักษณะที่คล้ายกันเกือบทั้งหมด ยกเว้นคำศัพท์บัญญัติใหม่เท่านั้นที่แตกต่างกัน ชาวไตพ่าเก่ใช้ภาษาอัสสัมเป็นภาษาราชการ คำศัพท์ใหม่ๆ จะใช้ภาษาอัสสัมทั้งหมด แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าภาษาของชนกลุ่มนี้มีตัวพิมพ์ของตนเองใช้อย่างดี นับเป็นการพัฒนาทางภาษาอีกด้านหนึ่ง จึงเห็นสมควรศึกษาและอนุรักษ์ให้เป็นมรดกของชาวชาติไตตลอดไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2940-5501-2, 0-2942-8056
(ค่าขนส่ง 50 บาท สั่งซื้อครบ 700 บาท ฟรีค่าขนส่ง)


 
sex tubeporno izle