.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 10 guests online
เทคนิควิจัยด้านการอ่าน
หนังสือ

ชื่อหนังสือ เทคนิควิจัยด้านการอ่าน
ผู้แต่ง รศ.ดร.สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์
ภาควิชาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2544
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 107 หน้า
ราคา 100 บาท
ISBN 974-553-914-7
เนื้อหาโดยย่อ

เทคนิควิจัยด้านการอ่าน (Reading  Research  Techniques)  เป็นตำราที่ให้แนวทางเกี่ยวกับการทำวิจัยด้านการอ่าน  เนื้อหาจะครอบคลุมที่มาของปัญหาการอ่าน  ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักภาษา  การใช้ภาษา  วรรณคดี  สื่อการอ่าน  และกระบวนการกลไก  ที่แสดงการทำงานของอวัยวะเกี่ยวกับการอ่าน  พร้อมทั้งตัวอย่างปัญหา  นอกจากนั้นยังกล่าวถึงการเตรียมตัวเพื่อเริ่มงานวิจัย  การดำเนินงานวิจัยตามรูปแบบต่าง ๆ  และตัวอย่างงานวิจัย  การเขียนโครงการ  การตรวจเอกสาร  การเขียนรายงานการวิจัย  รวมทั้งการนำเสนอปัญหาตลอดจนข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการทำวิจัยด้านการอ่าน


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle