.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 35 guests online
หลักสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
หนังสือ

ชื่อหนังสือ หลักสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
ผู้แต่ง รศ.อัจฉรีย์ จันทลักขณา
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2544
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 231 หน้า
ราคา 160 บาท
ISBN 974-553-913-9
เนื้อหาโดยย่อ

          “หลักสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป”  ให้ความรู้พื้นฐานด้านสถิติ  การวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูลเชิงปริมาณ  เชิงคุณภาพ  และข้อมูลที่มีจำนวนน้อย  เพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าและวิจัยเชิงพรรณนา  เหมาะสำหรับนักศึกษาและนักวิจัยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ซึ่งมีพื้นฐานความรู้ในด้านคณิตศาสตร์พอสมควร


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle