.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 19 guests online
การใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์
ผู้แต่ง รศ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม
ภาควิชาเภสัชวิทยา
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2544
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 204 หน้า
ราคา 160 บาท
ISBN 974-553-911-2
เนื้อหาโดยย่อ

การใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์  เป็นตำราที่ผู้เขียนได้พยายามรวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับยาต้านจุลชีพที่ใช้กับสัตว์เพื่อให้อ่านได้เข้าใจได้ง่ายที่สุด  และเป็นประโยชน์ในการเลือกใช้ยากลุ่มนี้  ทั้งนี้เพราะมีการใช้ยาในกลุ่มนี้กันมากที่สุดทั้งในรูปเป็นอาหารเสริมและเป็นยารักษาโรค  บางครั้งใช้โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้  ทำให้สิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์และอาจเกิดการดื้อยาหรือเป็นพิษขึ้นได้  เนื้อหาของตำราเล่มนี้เริ่มตั้งแต่ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาต้านจุลชีพ  ซึ่งจะรวมถึงการจำแนกยา  กลไกการออกฤทธิ์  การทดสอบความไวของยา  หลักการใช้ยา  การดื้อยา  ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ยา  และอันตรายจากการใช้  จากนั้นจะกล่าวถึงยาต้านจุลชีพโดยการแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ  ได้แก่  กลุ่มยาซัลฟา  กลุ่ม Penicillins  กลุ่ม  Cephalosporins  กลุ่ม Aminoglycosides  กลุ่ม Quinolones  กลุ่ม Tetracyclines,  Chloramphenicol  และ  Thiamphenicol  กลุ่ม Macrolides  และกลุ่ม Licosamides  กลุ่ม Polypeptide  และอนุพันธ์ Nitrofuran  เป็นต้น  นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงหลักการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์น้ำด้วย


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle