.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 8 guests online
เบเกอรีเทคโนโลยีเบื้องต้น
หนังสือ

ชื่อหนังสือ เบเกอรีเทคโนโลยีเบื้องต้น
ผู้แต่ง ผศ.จิตธนา แจ่มเมฆ
รศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 6
ปีที่พิมพ์ 2544
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 224 หน้า
ราคา 169 บาท
ISBN 974-553-887-6
เนื้อหาโดยย่อ

เบเกอรีเทคโนโลยีเบื้องต้น  เป็นหนังสือแนะนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการทำผลิตภัณฑ์เบเกอรี  เริ่มตั้งแต่ความเป็นมาของอุตสาหกรรมขนมอบ  การรู้จักเครื่องมือเครื่องใช้  วิธีการปฏิบัติ  และเทคนิคในการทำผลิตภัณฑ์  ให้ความรู้ในเรื่องคุณสมบัติ  หน้าที่  และประโยชน์ของวัตถุดิบต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์เบเกอรี  ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก  คือ  ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ยีสต์  เช่น  ขนมปัง  ขนมปังหวาน  โดนัตยีสต์  และแดนิชเพสตรี  รวมทั้งอธิบายถึงคุณลักษณะและการเสื่อมเสียของขนมปังด้วย  ผลิตภัณฑ์อีกกลุ่มคือ  ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผงฟู  เช่น  เค้ก โดนัตเค้ก  และคุกกี้  ตลอดจนผลิตภัณฑ์ประเภท  เพสตรี  คือ  พัฟ  พาย  และชูเพสตรี เป็นต้น  ในบทสุดท้ายเป็นการแนะนำสุขลักษณะและการจัดโรงงานเบเกอรี  เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจตามกำลังความสามารถของผู้อ่านที่สนใจในสาขาวิชาชีพนี้


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle