.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 51 guests online
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ประยุกต์
หนังสือ

ชื่อหนังสือ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ประยุกต์
ผู้แต่ง ดร.วโรดม ตู้จินดา
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2554
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 388 หน้า
ราคา 295 บาท
ISBN 978-616-556-082-5
เนื้อหาโดยย่อ

ในปัจจุบันเทคโนโลยีทางไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ ได้เข้ามามีบทบาทอย่างสูง ทั้งในชีวิตประจำวันของมนุษย์ และในงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ โดยจะพบเห็นในอุปกรณ์รอบตัวที่ถูกพัฒนาให้มีขนาดเล็ก ต้องการพลังงานน้อย และมีสมรรถนะสูง และยังมีความฉลาด ดังนั้นการศึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์จำเป็นต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับโลกปัจจุบัน
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ประยุกต์ เป็นหนังสือที่รวบรวมทฤษฎี หลักการ ผนวกกับประสบการณ์จากงานวิจัยด้านวิศวกรรมมากกว่าสิบปี โดยเน้นแนวทางสมัยใหม่ในการออกแบบและพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับใช้ประกอบการสอนในสาขาวิชาที่ต้องการพื้นฐานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ หรือสำหรับวิศวกรที่ต้องการศึกษาด้วยตนเอง ตัวอย่างในหนังสือส่วนใหญ่เลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี เช่น Scilab/Scicos ส่วนทางด้านฮาร์ดแวร์สามารถทดสอบบนเครื่องมือชุดพัฒนา ที่มีราคาไม่สูงและสามารถหาได้ในประเทศไทย


ช่องทางจัดจำหน่าย

ติดต่อสำนักพิมพ์ มก.
โทรศัพท์ : 0-2940-5501-2
โทรศัพท์ : (ภายใน) 2020, 2021
โทรสาร : 0-2942-8056
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Facebook : https://www.facebook.com/ku.kupress


 
sex tubeporno izle