.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 14 guests online
หลักการบัญชีขั้นต้น (นิตย่า)
หนังสือ

ชื่อหนังสือ หลักการบัญชีขั้นต้น (นิตย่า)
ผู้แต่ง ผศ.นิตยา งามแดน
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยเขตศรีราชา
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2554
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 357 หน้า
ราคา 275 บาท
ISBN 978-616-556-012-7
เนื้อหาโดยย่อ

ธุรกิจเต็มไปด้วยการแข่งขัน  หากเราไม่ทราบวิธีที่จะเก็บ "คะแนนการแข่งขัน" ของเราไว้  เราจะประสบความสำเร็จในการแข่งขันนั้นได้อย่างไร  "การบัญชี" เป็นเครื่องมือที่ถูกนำมาใช้เก็บคะแนนของธุรกิจ  ดังนั้น การบัญชีจึงช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้
หนังสือเล่มนี้จะทำให้ท่านเข้าใจหลักการพื้นฐานของการเก็บคะแนนทางธุรกิจ  โดยเริ่มปูพื้นตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ  แนวคิดทางการบัญชี  รูปแบบและวิธีการนำเสนองบการเงิน  รวมทั้งวิธีการบันทึกบัญชีสำหรับธุรกิจต่าง ๆ  พร้อมภาพประกอบและแบบฝึกหัดเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น  และไม่ลืมที่จะสอดแทรกจริยธรรมของนักบัญชีมืออาชีพไว้ด้วย
ดังนั้น  หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะที่จะใช้เป็นตำราประกอบการเรียน  เป็นคู่มือของนักบัญชี  นักบริหาร  รวมถึงผู้ที่สนใจที่จะเข้าใจถึง "คะแนนแห่งการแข่งขัน" ทางธุรกิจ


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle