.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 49 guests online
แอสฟัลต์เทคโนโลยีสำหรับถนนลาดยาง
หนังสือ

ชื่อหนังสือ แอสฟัลต์เทคโนโลยีสำหรับถนนลาดยาง
ผู้แต่ง รศ.วัชรินทร์ วิทยกุล
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2543
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 224 หน้า
ราคา 180 บาท
ISBN 974-553-819-1
เนื้อหาโดยย่อ

แอสฟัลต์เทคโนโลยีสำหรับถนนลาดยาง  เป็นตำราที่ว่าด้วยคุณสมบัติ  ข้อกำหนด  และการนำวัสดุแอสฟัลต์ (Asphalt)  ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในนามว่า  ยางมะตอย  ไปใช้งานในการก่อสร้างถนนลาดยางหรือที่เรียกกันว่าถนนชนิดหยุ่นตัว (Flexible Pavement)  ดังนั้นในเนื้อหาในตำราเล่มนี้จึงครอบคลุมทฤษฎีและวิธีการออกแบบถนนลาดยางประเภทต่าง ๆ ได้แก่  ถนนผิวทาง  แอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete)  เพเนเตรชั่นแมคคาดัม (Penetration Macadam)  เซอร์เฟซทรีตเมนท์ (Surface Treatment)  เป็นต้น  นอกจากนั้นยังได้รวบรวมวิธีการก่อสร้างถนนลาดยางที่มีผิวทางประเภทต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นไว้ด้วย
ผู้เขียนจึงมั่นใจว่าตำราเล่มนี้มีประโยชน์ต่อผู้อ่านได้เป็นอย่างดี  ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบและการก่อสร้างถนนลาดยาง


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle