.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 31 guests online
คู่มือการเลี้ยงแพลงก์ตอน
หนังสือ

ชื่อหนังสือ คู่มือการเลี้ยงแพลงก์ตอน
ผู้แต่ง ศ.ลัดดา วงศ์รัตน์
ภาควิชาชีววิทยาประมง
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2543
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 127 หน้า
ราคา 130 บาท
ISBN 974-553-813-2
เนื้อหาโดยย่อ

คู่มือการเลี้ยงแพลงก์ตอน  เป็นหนังสือที่ให้ทั้งความรู้พื้นฐานการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ในห้องปฏิบัติการ  และการขยายพันธุ์ในบ่อ  รวมทั้งการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  มีการบรรยายเทคนิคสำคัญ ๆ อย่างเป็นขั้นตอนที่เข้าใจง่าย  เช่น  การเขี่ยเชื้อบริสุทธิ์ของสาหร่ายเพื่อเป็นตัวเชื้อ  การขยายพันธุ์  การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อสาหร่าย  การตรวจสอบคุณภาพของอาหารเลี้ยงเชื้อ  การนับปริมาณสาหร่าย  ฯลฯ  คู่มือเล่มนี้ได้รวบรวมสูตรอาหารที่ใช้เลี้ยงแพลงก์ตอนพืชน้ำจืดและทะเล  โดยแยกเป็นสูตรที่ใช้เลี้ยงในห้องปฏิบัติการ  และสูตรที่ใช้สำหรับการขยายพันธุ์ให้ได้ปริมาณมาก


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle