.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 41 guests online
พันธุศาสตร์สัตว์น้ำ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ พันธุศาสตร์สัตว์น้ำ
ผู้แต่ง ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2543
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 203 หน้า
ราคา 180 บาท
ISBN 974-553-786-1
เนื้อหาโดยย่อ

          หนังสือพันธุศาสตร์สัตว์น้ำมีเนื้อหาครอบคลุมวิชาพันธุศาสตร์สาขาต่าง ๆ  โดยเน้นการศึกษาที่ทำในสัตว์น้ำ  โดยมีเนื้อหาโดยย่อดังนี้  พันธุกรรมควบคุมลักษณะคุณภาพในสัตว์น้ำโดยเฉพาะปลา  และแนวทางการปรับปรุงพันธุ์ปลาสวยงาม  พันธุกรรมของลักษณะปริมาณค่าอัตราพันธุกรรมและวิธีการประเมินการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการคัดพันธุ์  การผสมเลือดชิด  และการผสมข้ามพันธุ์  เซลล์พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการของปลา  การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำโดยการเหนี่ยวนำโพลีพลอยด์และไจโนเจเนซิส  การศึกษาพันธุศาสตร์ประชากรในสัตว์น้ำ  เน้นการศึกษาโดยใช้ข้อมูลความแปรปรวนของไอโซไซม์  ความรู้เกี่ยวกับฉลากพันธุกรรมประเภท DNA ที่นำมาประยุกต์ใช้ในการประมง  และความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์ปลาโดยวิธีการทางพันธุวิศวกรรม


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle