.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 58 guests online
การสอนดนตรีสำหรับเด็ก
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การสอนดนตรีสำหรับเด็ก
ผู้แต่ง รศ.ดร.ธวัชชัย นาควงษ์
ภาควิชาศิลปนิเทศ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2543
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 116 หน้า
ราคา 100 บาท
ISBN 974-553-789-6
เนื้อหาโดยย่อ

“การสอนดนตรีสำหรับเด็ก”  เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ  ดนตรีกับการพัฒนาการของเด็ก  ทฤษฎีการเรียนรู้ของเด็ก  การเตรียมการสอน  ออกแบบโปรแกรมการสอน  และเขียนบันทึกการอสน  การสอนให้เด็กร้องเพลง  บรรเลงเครื่องดนตรี  และฟังเพลง  การสอนดนตรีสำหรับเด็กพิเศษที่มีปัญหาทางร่างกายหรือสมอง  และวิธีการสอนดนตรีตามแนวการสอนสมัยใหม่  เหมาะสำหรับใช้ประกอบการสอนดนตรีสำหรับเด็กและผู้สนใจทั่วไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle