.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 31 guests online
ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น
ผู้แต่ง รศ.เพ็ญจันทร์ ซิงห์
ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2543
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 293 หน้า
ราคา 200 บาท
ISBN 974-553-752-7
เนื้อหาโดยย่อ

          ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น  เป็นหนังสือที่ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า  สมการแมกซ์เวลล์  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  การส่งสัญญาณไฟฟ้าไปตามสายส่ง  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ไปในตัวนำ  ไดอิเลกตริก  ท่อนำคลื่น  รวมทั้งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ถูกปล่อยออกมาจากสายอากาศ  เนื้อหาดังกล่าวมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เรียนฟิสิกส์  วิศวกรรมไฟฟ้า  และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle