.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 36 guests online
การศึกษานอกระบบ : พื้นฐานการวางแผนโครงการ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การศึกษานอกระบบ : พื้นฐานการวางแผนโครงการ
ผู้แต่ง ดร.ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ
ภาควิชาอาชีวศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2543
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 98 หน้า
ราคา 80 บาท
ISBN 974-553-808-6
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือเล่มนี้เสนอแนวคิดการจำแนกโครงการทางการศึกษานอกระบบออกเป็นสามรูปแบบ  เพื่อง่ายในการทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการและกระบวนการวางโครงการของแต่ละรูปแบบ  และยังให้พื้นฐานทางปรัชญาที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการจัดการศึกษานอกระบบ  ปรัชญาทำหน้าที่สะท้อนและชี้นำเป้าหมาย  รวมถึงการประพฤติและปฏิบัติต่อกันของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการวางโครงการบุคคล  สถาบันที่ยึดถือปรัชญาต่างกัน  ย่อมตั้งเป้าหมายและประพฤติปฏิบัติต่อกันตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการแตกต่างกันไป  ในส่วนที่น่าสนใจอีกส่วนหนึ่งคือการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับสอนผู้ใหญ่ที่นักการศึกษาผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียง  ศึกษาจากห้าประเทศในสองทวีปใหญ่  การเสนอโมเดลของการสอนผู้ใหญ่ล่าสุด  ในมิติที่น่าสนใจและให้ความกระจ่างชัดในปรัชญา  หลักการ  และกระบวนการสอนหนังสือเล่มนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษานอกระบบและการศึกษาต่อเนื่อง  รวมทั้งนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งหลาย  ที่จะย้อนคืนสู่การเริ่มต้นโครงการอย่างมีพื้นฐานทางแนวคิดทฤษฎีที่ชัดเจน  ไปจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการด้วยการประเมินโครงการอย่างมีเหตุผลและสอดคล้องกับแนวคิดพื้นฐานที่เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการ


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle