.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 48 guests online
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุภาษาจาวา
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุภาษาจาวา
ผู้แต่ง ดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2543
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 383 หน้า
ราคา 260 บาท
ISBN 974-553-858-2
เนื้อหาโดยย่อ

          การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุภาษาจาวา  เหมาะสำหรับ  นิสิตนักศึกษา  โปรแกรมเมอร์ที่รักความก้าวหน้า  นักวิจัยที่ต้องการลดเวลาในการพัฒนาโปรแกรม  ผู้สนใจที่ต้องการใช้ภาษาจาวาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเว็บ  ผู้อ่านจะได้เรียนรู้
          • การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
          • การเขียนโปรแกรมทั้งแบบประยุกต์และแบบแอปเพล็ต
          • การใช้ AWT (Abstract Windows Toolkit)
          • การเขียนโปรแกรมแบบ Event driven แบบใหม่ (Version 1.2)
          • การนำเธรด (Thread) มาประยุกต์กับการทำภาพเคลื่อนไหว
          • การประมวลผลและการจัดการแฟ้มข้อมูลภาพกับการประมวลผลแบบแอปเพล็ต
          • การใช้คลาสกราฟิก พร้อมด้วย Graphics 2D
          • การเขียนโปรแกรมแบบ Exception Handling


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle