.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 31 guests online
การตรวจรักษาโคด้านศัลยศาสตร์
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การตรวจรักษาโคด้านศัลยศาสตร์
ผู้แต่ง รศ.ดร.สมพงษ์ วัฒนกนารา
ภาควิชาศัลยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2543
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 293 หน้า
ราคา 250 บาท
ISBN 974-553-884-1
เนื้อหาโดยย่อ

          “การตรวจรักษาโคด้านศัลยศาสตร์”  เป็นหนังสือที่รวบรวมเนื้อหากระบวนการทำศัลยกรรมเฉพาะในโค  โดยได้บรรยายตั้งแต่พื้นฐานของศัลยศาสตร์  ได้แก่  หลักการศัลยกรรมทั่วไป  การหายของแผลและการสร้างซ่อมเนื้อเยื่อ  เทคนิคการควบคุมบังคับทางกายภาพ  เทคนิคการเย็บแผลผ่าตัด  เทคนิคการระงับความรู้สึก  เทคนิคการทำศัลยกรรมอวัยวะในระบบต่าง ๆ ที่สำคัญของร่างกายหลายรูปแบบ  ได้แก่  ศัลยกรรมบริเวณผนังท้อง  ระบบปกคลุมร่างกาย  ระบบกล้ามเนื้อ  เอ็น  ข้อ  และกระดูก  ระบบทางเดินหายใจ  ระบบหลอดเลือดและหัวใจ  ระบบย่อยอาหาร  ระบบขับถ่ายปัสสาวะ  ระบบสืบพันธุ์  อวัยวะรับความรู้สึกพิเศษ  รวมทั้งการจัดการภายหลังการทำศัลยกรรม  ตลอดจนความเกี่ยวเนื่องของความรู้ด้านอื่นกับศัลยศาสตร์  เช่น  กายวิภาคศาสตร์  สรีรวิทยา  พยาธิวิทยา  เป็นต้น  เพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์และเพิ่มศักยภาพของการตรวจวินิจฉัยโรคและการทำศัลยกรรมให้ได้ผลดีและเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle