.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 26 guests online
พันธุศาสตร์กับสังคม
หนังสือ

ชื่อหนังสือ พันธุศาสตร์กับสังคม
ผู้แต่ง รศ.ดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช
ภาควิชาพันธุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2543
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 238 หน้า
ราคา 180 บาท
ISBN 974-553-809-4
เนื้อหาโดยย่อ

“พันธุศาสตร์กับสังคม”  เล่มนี้ประกอบขึ้นจากเนื้อหาจำนวน 10 บทที่กล่าวถึงหลักของพันธุศาสตร์  ได้แก่  พันธุศาสตร์ของเมนเดล  พันธุศาสตร์ของเซลล์  พันธุศาสตร์โมเลกุลในเรื่องของดีเอ็นเอ  พันธุศาสตร์ประมาณและพันธุศาสตร์ประชากร  ตลอดจนบทบาทของพันธุศาสตร์และการประยุกต์ใช้หรือเกี่ยวข้องกับชีวิตและสังคมของมนุษย์  หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนตั้งใจให้เป็นหนังสืออ่านประกอบสำหรับนิสิตนักศึกษาในวิชาพันธุศาสตร์กับสังคม  พันธุศาสตร์พื้นฐานที่ทำการสอนในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  ครู  อาจารย์ที่สอนชีววิทยา  และประชาชนผู้สนใจทั่วไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle