.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 35 guests online
ชีววิทยาวัชพืชพื้นฐานการจัดการวัชพืช
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ชีววิทยาวัชพืชพื้นฐานการจัดการวัชพืช
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ดวงพร สุวรรณกุล
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2543
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 178 หน้า
ราคา 130 บาท
ISBN 974-553-825-6
เนื้อหาโดยย่อ

ชีววิทยาวัชพืชเป็นส่วนหนึ่งในวิทยาการวัชพืช  ประกอบด้วย 4 สาขาวิชาหลัก  ได้แก่  สรีรวิทยา  สัณฐานวิทยา  พันธุศาสตร์  และนิเวศวิทยาของวัชพืช  ซึ่งเน้นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับวัชพืชโดยตรง  และที่สัมผัสกับปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ  รวมทั้งพืชและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ  ตลอดจนการนำความรู้พื้นฐานทางชีววิทยาของวัชพืชเพื่อใช้เป็นแนวทางที่สำคัญในการวางแผนการจัดการวัชพืชอย่างมีประสิทธิภาพ


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle