.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 29 guests online
พฤกษศาสตร์พืชเศรษฐกิจ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ พฤกษศาสตร์พืชเศรษฐกิจ
ผู้แต่ง คณาจารย์ภาควิชาพืชไร่นา
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2542
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 220 หน้า
ราคา 150 บาท
ISBN 974-553-536-2
เนื้อหาโดยย่อ

พฤกษศาสตร์พืชเศรษฐกิจ เป็นหนังสือที่มีเนื้อหารายละเอียดทางพฤกษศาสตร์ของพืชไร่ที่สำคัญและที่มีแนวโน้มจะมีศักยภาพทางเศรษฐกิจในอนาคต  พร้อมทั้งภาพแสดงส่วนประกอบต่าง ๆ  ที่สำคัญของพืชนั้น ๆ รวมทั้งหมด 43 พืช  ทั้งนี้ได้จัดแบ่งพืชตามการใช้ประโยชน์ออกเป็น 7 กลุ่ม  ได้แก่  ธัญพืช  พืชหัวที่ใช้ประโยชน์จากรากและลำต้น  พืชโปรตีนและพืชน้ำมัน  พืชน้ำตาล  พืชเส้นใย  พืชอาหารสัตว์  และพืชอื่น ๆ  นอกจากนี้ยังมีส่วนของคำบรรยายศัพท์และดัชนีท้ายเล่ม  เพื่อให้หนังสือมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจจะทราบเกี่ยวกับลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชไร่เศรษฐกิจแต่ละชนิด


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle