.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 20 guests online
ภาษาญี่ปุ่นการโรงแรม 1
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ภาษาญี่ปุ่นการโรงแรม 1
ผู้แต่ง อ.คาซูมิ ศรีจักรวาฬ
ผศ.ปราณี จงสุจริตธรรม
ภาควิชาภาษาต่างประเทศ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2542
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 200 หน้า
ราคา 120 บาท ลด 20% เหลือ 96 บาท
ISBN 974-553-555-9
เนื้อหาโดยย่อ

ภาษาญี่ปุ่นการโรงแรม 1
- เหมาะสำหรับนักเรียน  นิสิตนักศึกษา  และผู้ที่มีความสนใจงานด้านโรงแรมโดยใช้ภาษาญี่ปุ่น  ซึ่งมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นจบขั้นพื้นฐานขึ้นไป
- เป็นตำราการโรงแรมภาษาญี่ปุ่น-ไทยเล่มแรก  มีคำศัพท์  คำอธิบายสำนวนต่าง ๆ คำแปล สรุปสำนวนที่ใช้ในงานโรงแรม (โดยเฉพาะงานในแผนกสำรองห้องพัก)  และงานบริการอื่น ๆ
- เรียนรู้วิธีและมารยาทพึงปฏิบัติทั่ว ๆ ไปในการรับโทรศัพท์ธุรกิจ  คำศัพท์และสำนวนต่าง ๆ ที่ใช้เวลารับโทรศัพท์  ตลอดจนคำศัพท์และสำนวนต่าง ๆ ในการรับเรื่องสำรองห้องพัก  การยืนยันการเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกการสำรอง
- เรียนรู้สำนวนภาษาแบบสุภาพ  ทั้งคำยกย่อง  คำถ่อมตัว  และสำนวนขอร้องที่ใช้กันมากในงานการให้บริการ


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2940-5501-2, 0-2942-8056
(ค่าขนส่ง 50 บาท สั่งซื้อครบ 700 บาท ฟรีค่าขนส่ง)


 
sex tubeporno izle