.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 41 guests online
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชไร่
หนังสือ

ชื่อหนังสือ เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชไร่
ผู้แต่ง รศ.ดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ
ภาควิชาพืชไร่นา
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2542
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 276 หน้า
ราคา 220 บาท
ISBN 974-553-651-2
เนื้อหาโดยย่อ

          เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชไร่  มีเนื้อหาเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์และความรู้ด้านต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไร่  กล่าวถึงการเจริญและพัฒนาของดอก  ผล  และเมล็ด  ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาเมล็ดและคุณภาพเมล็ดพันธุ์  การจัดการการผลิตเมล็ดพันธุ์  การเก็บเกี่ยว  การลดความชื้น  การปรับปรุงสภาพและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์  นอกจากนี้ยังกล่าวถึงการตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์  พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลของพืชไร่แต่ละชนิดที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเมล็ดพันธุ์เข้าไว้ด้วย


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle