.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 22 guests online
กลศาสตร์ของวัสดุ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ กลศาสตร์ของวัสดุ
ผู้แต่ง รศ.ดร.สมโพธิ์ วิวิธเกยูรวงศ์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2542
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 546 หน้า
ราคา 350 บาท ลด 20% เหลือ 280 บาท
ISBN 974-553-608-3
เนื้อหาโดยย่อ

วิชากลศาสตร์ของวัสดุเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างคอรกรีตเสริมเหล็ก  คอนกรีตอัดแรง  ไม้ หรือ เหล็ก  โครงสร้างทางวิศวกรรมจะต้องมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรับน้ำหนักบรรทุกได้และจะต้องมีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะไม่เกิดความเสียหายจากการเปลี่ยนรูปของโครงสร้าง
หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาวิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมไฟฟ้า  โดยเนื้อหาประกอบด้วย 12 บท  ซึ่งกล่าวถึง  หน่วยแรงและความเครียดที่เกิดขึ้นในวัสดุโครงสร้าง  เนื่องจากแรงดึง  แรงอัด  แรงกด  แรดบิด  แรงเฉือน  และแรงอัด  การโก่งของคานช่วงเดียว  คานค้ำยัน  คานยึดปลาย  และคานต่อเนื่อง  หน่วยแรงรวมที่เกิดจากน้ำหนักหลายชนิดกระทำต่อโครงสร้าง  การวิเคราะห์โดยโรเซ็ทต์ความเครียด  ทฤษฎีของเสา  การต่อโครงสร้างด้วยหมุดย้ำหรือสลักเกลียวหรือด้วยการเชื่อม  และวิธีพลังงาน  โดยแต่ละบทมีเนื้อหาที่สมบูรณ์ในตัวจึงสามารถเลือกศึกษาแต่ละบทได้
หน่วยที่ใช้ในหนังสือเล่มนี้เป็นระบบ SI แต่หากเข้าใจพื้นฐานของระบบใดแล้ว  การใช้หน่วยในระบบอื่นก็คงไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด  การวิเคราะห์และออกแบบในหนังสือเล่มนี้ใช้ทฤษฎีอีลาสติค  โดยวิธีคลาสสิคพร้อมกับมีตัวอย่างและปัญหามากพอควร  คาดว่าน่าจะทำให้นิสิตนักศึกษาเข้าใจเนื้อหาของวิชาดียิ่งขึ้น


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2940-5501-2, 0-2942-8056
(ค่าขนส่ง 50 บาท สั่งซื้อครบ 700 บาท ฟรีค่าขนส่ง)


 
sex tubeporno izle