.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 60 guests online
จุลชีววิทยาการหมักวิตามินและสารสี
หนังสือ

ชื่อหนังสือ จุลชีววิทยาการหมักวิตามินและสารสี
ผู้แต่ง รศ.ดร.บุษบา ยงสมิทธ์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2542
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 287 หน้า
ราคา 250 บาท
ISBN 974-553-676-8
เนื้อหาโดยย่อ

          เป็นหนังสือจุลชีววิทยาประยุกต์  ด้านจุลชีววิทยาการหมักวิตามินและสารสี  (Fermentative  Microbiology  of  Vitamins  and  Pigments)  เนื้อหาครอบคลุมความรู้พื้นฐานด้านจุลินทรีย์  สับสเตรต  การหมักวิตามิน  และสารสี  เช่น  วิตามินบี 2  วิตามินบี 12  สารแคโรทินอยด์  สีโมแนสคัส  และอื่น ๆ  ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ประเภท  high-value,  low-volume  products  โดยได้มีการรวบรวมงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งของผู้เขียนทั้งในและต่างประเทศอยู่ด้วย  เช่น  การคัดเลือกแบคทีเรียโพรพิโอนิกที่สามารถผลิตวิตามินบี 12 ในรูปของไฮดร๊อกโซโคบาลามินออกมานอกเซลส์  การริเริ่มการใช้มันสำปะหลังในการผลิตสีธรรมชาติจากเชื้อราโมแนสคัสสีแดงหรือสีเหลืองแยกจากกัน  โดยใช้สูตรอาหารง่าย ๆ สูตรเดียวกัน  ทั้งนี้โดยผ่านการปรับปรุงสายพันธุ์โมแนสคัสที่ประสบความสำเร็จและสามารถนำมาผลิตข้าวแดง (อั้งคัก)  หรือข้าวเหลือง (อึ้งคัก)  ตามความต้องการอีกด้วย  การริเริ่มการหมักแข็งโดยเชื้อจุลินทรีย์ผสมร่วมกับแบคทีเรียโพรพิโอนิก  เพื่อเพิ่มผลผลิตวิตามินบี 12 เป็นต้น  งานค้นคว้าในเรื่องดังกล่าวในช่วง 17 ปี  ได้ถูกอ้างอิงเอาไว้มากที่สุดในหนังสือเล่มนี้


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle