.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 40 guests online
กระบวนการเรียนรู้ การบำรุงรักษาและปฏิบัติการชลประทาน
หนังสือ

ชื่อหนังสือ กระบวนการเรียนรู้ การบำรุงรักษาและปฏิบัติการชลประทาน
ผู้แต่ง ผศ.ดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2542
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 311 หน้า
ราคา 280 บาท
ISBN 974-553-607-5
เนื้อหาโดยย่อ

          หนังสือ “กระบวนการเรียนรู้ การบำรุงรักษาและปฏิบัติการชลประทาน”  นี้ได้เสนอแนวทางและวิธีการในการปรับปรุงการบำรุงรักษาและปฏิบัติการ  ในระบบส่งน้ำและกระจายน้ำชลประทาน  โดยได้แยกอธิบายในรายละเอียดของการบำรุงรักษาและปฏิบัติการชลประทาน  พร้อมทั้งแสดงภาพถ่าย  ภาพวาด  แผนภาพ  และตัวอย่างการคำนวณเพื่อผู้อ่านทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น
          หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนออย่างประสมประสานเป็นระบบ  เพื่อให้การปรับปรุงโครงการชลประทานสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริงโดยไม่ยุ่งยาก
          หนังสือ “กระบวนการเรียนรู้ การบำรุงรักษาและปฏิบัติการชลประทาน” จึงเหมาะสำหรับนายช่าง  วิศวกรชลประทาน  วิศวกรแหล่งน้ำ  และวิศวกรโยธา  รวมทั้งนิสิต  นักศึกษา  ที่จะต้องเตรียมตัวเป็นวิศวกรต่อไปในอนาคต


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle