.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 25 guests online
มิติใหม่ของการบริหารงานญี่ปุ่น
หนังสือ

ชื่อหนังสือ มิติใหม่ของการบริหารงานญี่ปุ่น
ผู้แต่ง รศ.นิตยา เงินประเสริฐศรี
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2542
ขนาด 14.50 x 21 ซม.
จำนวน 153 หน้า
ราคา 90 บาท
ISBN 974-553-569-9
เนื้อหาโดยย่อ

          ทั่วโลกต่างยอมรับว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ  ประเทศต่าง ๆ พยายามที่จะค้าขายทำธุรกิจกับญี่ปุ่น  ซึ่งในการนี้จำเป็นจะต้องเข้าใจการบริหารงานของญี่ปุ่น  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานของญี่ปุ่นได้แพร่กระจายไปทั่วโลก  ดังนั้นการทำความเข้าใจการบริหารงานของญี่ปุ่นย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจของตน
          ผู้บริหารสมัยใหม่ได้พยายามผสมผสานการบริหารแบบตะวันตกและแบบตะวันออกเข้าด้วยกัน  ซึ่งในหนังสือเล่มนี้แสดงให้เห็นการบริหารงานของสหรัฐอเมริกาเปรียบเทียบกับการบริหารงานของญี่ปุ่น


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle