.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 29 guests online
วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ผู้แต่ง รศ.สกาวรัตน์ จงพัฒนากร
สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2554
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 258 หน้า
ราคา 225 บาท ลด 20% เหลือ 180 บาท
ISBN 978-616-556-076-4
เนื้อหาโดยย่อ

ตำรา "วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ" เล่มนี้จัดทำขึ้นสำหรับนิสิต  นักศึกษาที่ต้องเรียนวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  หรือวิชาคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ  รวมทั้งผู้อ่านทั่วไปที่ประสงค์จะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  เพื่อนำไปพัฒนาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำหรับเนื้อหาของตำราเล่มนี้  ประกอบด้วย  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  ระบบคอมพิวเตอร์  หน่วยประมวลผลกลางและหน่วยความจำ  หน่วยรับเข้าและหน่วยส่งออก  หน่วยเก็บรอง  ซอฟต์แวร์  ภาษาคอมพิวเตอร์  ระบบปฏิบัติการ  ระบบจำนวน  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต  และเวิลด์ไวด์เว็บ  พร้อมตัวอย่าง  และแบบฝึกหัด


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2940-5501-2, 0-2942-8056
(ค่าขนส่ง 50 บาท สั่งซื้อครบ 700 บาท ฟรีค่าขนส่ง)


 
sex tubeporno izle