.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 14 guests online
เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตร
หนังสือ

ชื่อหนังสือ เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตร
ผู้แต่ง รศ.บรรลุ พุฒิกร
รศ.ศานิต เก้าเอี้ยน
อ.เอื้อ สิริจินดา
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2549
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 184 หน้า
ราคา 160 บาท
ISBN 974-537-837-2
เนื้อหาโดยย่อ

เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตรเป็นการนำหลักและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์เกี่ยวกับการตัดสินใจในการผลิตทางการเกษตร  เพื่อให้ได้กำไรสูงสุดหรือเสียต้นทุนต่ำที่สุด  โดยเป็นการนำทฤษฎีของหน่วยธุรกิจมาใช้เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์และให้แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต  การตอบสนองของผลผลิตต่อการใช้ปัจจัยการผลิตในปริมาณต่างๆ กัน ตลอดจนการใช้ปัจจัยการผลิตชนิดต่างๆ ในการผลิตเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดหรือเสียต้นทุนต่ำที่สุด  เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตรจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ผลิตที่ต้องการแสวงหากำไรสูงสุดหรือต้นทุนต่ำที่สุดในการผลิต


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle