.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 25 guests online
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
หนังสือ

ชื่อหนังสือ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ผู้แต่ง คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2541
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 246 หน้า
ราคา 160 บาท
ISBN 974-553-492-7
เนื้อหาโดยย่อ

          เรื่องราวทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่น่าสนใจยิ่ง  ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในจักรวาลอันกว้างใหญ่  ตลอดจนสิ่งที่มีขนาดเล็กระดับโมเลกุลเป็นความรู้ที่ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ข้อมูลที่นำเสนอมุ่งเน้นในเรื่องที่ใกล้ตัวทั้งด้านกายภาพและชีวภาพ  เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับชีวิตจริงในโลกปัจจุบันนี้


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle