.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 35 guests online
การแต่งคำประพันธ์
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การแต่งคำประพันธ์
ผู้แต่ง ดร.บุญเหลือ ใจมโน
ภาควิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2549
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 280 หน้า
ราคา 230 บาท
ISBN 974-537-853-4
เนื้อหาโดยย่อ

การแต่งคำประพันธ์หรือร้อยกรองจำเป็นต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับบทบัญญัติต่างๆ  ก่อนจะรังสรรค์งานกวีนิพนธ์ทั้งโคลง  ฉันท์  กาพย์ กลอน  ร่าย  ลิลิต  ตลอดถึงกลบท  และกวีนิพนธ์ร่วมยุคสมัยให้ละเมียดละไมได้อารมณ์ตามรสของกวีนิพนธ์ซึ่งกวีประสงค์จะให้เป็น
หนังสือเล่มนี้ได้อธิบาย  ยกแผนผัง  พร้อมตัวอย่างตามรูปแบบของกวีนิพนธ์ประเภทนั้นนั้นๆ ไว้อย่างสมบูรณ์  และได้คัดสรรผลงานที่โดดเด่นของรัตนกวีทั้งอดีตและปัจจุบันมาเป็นแบบอย่างให้ศึกษา  จึงเหมาะสำหรับครูอาจารย์ผู้สอนกวีนิพนธ์ในทุกระดับ นิสิต นักศึกษา ตลอดถึงนักเรียนและผู้สนใจ  ควรมีไว้เพื่อความลึกซึ้ง  แม่นยำในความรู้ด้านกวีนิพนธ์ไทย  และนำไปเป็นแบบอย่างเพื่อรังสรรค์กลั่นกรองงานของตนสืบไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle