.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
การสอนดนตรีสำหรับเด็กตามแนวของโคได
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การสอนดนตรีสำหรับเด็กตามแนวของโคได
ผู้แต่ง รศ.ดร.ธวัชชัย นาควงษ์
ภาควิชาศิลปนิเทศ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2541
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 138 หน้า
ราคา 115 บาท
ISBN 974-553-486-2
เนื้อหาโดยย่อ

วิธีการสอนดนตรีตามแนวของโคได (Kodály  method) เป็นวิธีที่สอนเด็กให้อ่านโน้ตสากลได้อย่างรวดเร็วและร้องเพลงด้วยเสียงอันไพเราะ  และลงทุนน้อยที่สุดเพราะสอนโดยใช้การร้องเพลงเป็นสื่อ  เนื้อหาในหนังสือว่าด้วยระบบการสอนขั้นตอนในการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมปีที่ 4  การสอนร้องโน้ตแบบ ซอล-ฟา การร้องเพลงประสานเสียง  และการประดิษฐ์อุปกรณ์การสอน


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle